INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR SCHOLEN/INSTELLINGEN
NAAM SCHOOL OF INSTELLING:

LEERJAAR:

NAAM CONTACTPERSOON:

ADRES CONTACTPERSOON:

EMAILADRES:

GSM/TELEFOONNUMMER:

AANTAL KINDEREN:

AANTAL BEGELEIDERS:

DESGEVALLEND AANTAL ROLWAGENS:

BEZOEKDATUM:

UUR:

Wenst u het educatief pakket voor het belevingspad te ontvangen ja neen
Gelieve het gewenste programma met een X aan te duiden
Museumbezoek met gids en demonstratie: € 25 per klas voor gids & demo
Klompenbelevingspad:

vanaf 15 kinderen tussen 3 en 12 jaar: € 2 per Kind
groepen kleiner dan 10 deelnemers: minimum € 30
Museumbezoek met gids en demonstratie en klompenbelevingspad: € 25 voor gids & demo + tarief belevingspad
Noteer hier eventuele vragen of opmerkingen
Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk bevestigd.
Beste dank,
Vrienden van het museum VZW.